v.v. Hellendoorn met versterkte Technische Commissie klaar voor volgende stap

v.v. Hellendoorn met versterkte Technische Commissie klaar voor volgende stap

20 april 2022 8:00


Het bestuur en het voetbaltechnisch kader van v.v. Hellendoorn heeft de ambitie uitgesproken de komende jaren op voetbaltechnisch vlak vervolgstappen te willen maken, zoals het door ontwikkelen en verder uitrollen van het in 2020 geïntroduceerde voetbalplan en het verder neerzetten innoverende jeugdopleiding die de nodige ambities nastreeft. Daarnaast wil de vereniging qua bezetting van belangrijke functies op voetbaltechnisch gebied (heren- en damesvoetbal, prestatie en recreatie) in de breedte sterker worden en op het gebied van prestatievoetbal de volgende stap gaan maken. Daarnaast moet recreatie voetbal ook de juiste aandacht blijven krijgen. Om die reden is in aanloop naar het seizoen 2022-2023 besloten de technische commissie aan te vullen met een Hoofd Jeugdopleiding en een Hoofd Ontwikkeling & Prestatie

Hoofd Jeugdopleiding
Het bestuur heeft Milan Kok aangesteld als Hoofd Jeugdopleiding. Milan treedt hiermee toe tot het technisch hart van de club, dat beslist over voetbalzaken die binnen de vereniging aan bod komen. De rol van Hoofd Jeugdopleiding (HJO) heeft binnen v.v. Hellendoorn nog niet eerder bestaan, maar het bestuur is er van overtuigd dat mede door de aanstelling van een Hoofd Jeugdopleiding de beoogde vervolgstappen kunnen worden gemaakt.

In deze functie gaat Milan zich onder andere richten op het door ontwikkelen van het jeugdvoetbal en technisch beleid. Milan is daarnaast als Hoofd Jeugdopleiding verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van trainers en werkt hierbij nauw samen met de jeugdcoördinatoren. Het uiteindelijke doel is om spelers beter op te leiden en een soepelere doorstroming van jeugd naar senioren te bewerkstelligen. “De ingezette weg komt op het juiste moment. We hebben op dit moment een grote groep ambitieuze trainers en vrijwilligers waarmee wij de volgende slag kunnen slaan. De plannen zijn groots. We gaan met elkaar iets heel moois neerzetten”, aldus Milan.

Milan is bij v.v. Hellendoorn onder andere actief geweest als hoofdtrainer bij JO11-1 en JO13-1, en is op dit moment trainer bij de JO17-1. Daarnaast is Milan actief als trainer bij de FC Twente/Heracles Academie vanuit het regioplan, waarbij ook v.v. Hellendoorn als samenwerkingspartner betrokken is. Het bestuur heeft veel vertrouwen in Milan en ziet uit naar deze samenwerking.

Hoofd Ontwikkeling & Prestatie
Het bestuur is daarnaast blij te kunnen melden dat Hugo Kok de rol van Hoofd Ontwikkeling & Prestatie gaat vervullen. Hugo: “Structureel beter spelers opleiden en streven naar een gezond sport- en prestatieklimaat, daar gaan we aan werken.”

Hugo is al sinds 2016 actief bij de club, waarin hij voornamelijk als assistent van hoofdtrainer Bart Benneker fungeerde. Afgelopen jaar besloot Hugo een stapje terug te doen vanwege tijdgebrek, maar is wel aan de club verbonden gebleven.

Bij het zoeken naar een kandidaat voor de functie Hoofd Ontwikkeling & Prestatie kwam de technische commissie al snel bij Hugo terecht. Hugo heeft al ervaring in dergelijke functies. Zo heeft hij bij De Zweef uit Nijverdal de functie van Technisch Bestuurslid en Hoofd Technische Commissie vervuld en heeft hij het technisch beleid vormgegeven. Ook Hugo treedt hiermee toe tot het technisch hart.

Voetbalcoördinatoren en scouting
Het bestuur is verder blij om te melden dat Erwin Looms, André Hopster, Kim Dijkstra en Anne Marije Heupink volgend seizoen actief blijven als voetbalcoördinatoren binnen v.v. Hellendoorn. Erwin en André zijn, mede dankzij hun rijke voetbalverleden op hoog niveau en hun betrokkenheid binnen de vereniging, twee boegbeelden voor v.v. Hellendoorn. Erwin blijft voetbalcoördinator voor het 1e en 2e elftal en lichting JO19. André blijft voetbalbalcoördinator voor de lichting JO17 tot en met JO12.

Kim en Anne Marije continueren hun rol als voetbalcoördinatoren voor de damesteams en MO19 t/m MO12. De vereniging heeft goede hoop nog versterking te vinden qua voetbalcoördinatoren voor meisjesvoetbal. Dames- en meisjesvoetbal is binnen v.v. Hellendoorn volledig geïntegreerd en maar liefst een derde van de spelende leden is meisje of dame. De vereniging zal ook de komende jaren veel aandacht steken in de verdere ontwikkeling van het dames- en meisjesvoetbal.

Door de inzet van voetbalcoördinatoren is er aandacht voor iedereen, zowel prestatie als recreatie. De voetbalcoördinatoren volgen namelijk alle teams binnen de betreffende lichting en onderhouden goede contacten met de leiders en trainers. Alle spelers en speelsters blijven hierdoor in beeld qua ontwikkeling.

Naast hun rol als voetbalcoördinator zullen Erwin Looms en André Hopster tevens de interne scouting op zich nemen. Hugo Kok: “Een nieuw scoutingsbeleid moet spelers in lagere elftallen de mogelijkheid bieden in het lopende of komende seizoen op een hoger niveau uit te laten komen. Op die manier bieden wij spelers de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen”.

Medisch, Fitheid & Mentaal
Ook op het gebied Medisch, Fitheid & Mentaal is de vereniging klaar om verdere stappen te zetten. De afgelopen jaren zijn hier al prachtige resultaten in geboekt en zijn er mooie intensieve samenwerkingsverbanden opgezet met Fysiotherapie ZorgSaam en DRW Mood Studios. Toch zien TC-leden Rob Alferink en Jesse van den Berg nog genoeg kansen om de fitheid te verhogen en zeker op het mentale aspect verdere stappen te maken. Rob zal binnen zijn vakgebied in de Technische Commissie een nieuwe rol krijgen en meer gaan bezig houden met beleid.

Bestuurslid voetbalzaken
Dennis Pronk blijft vanuit zijn rol, bestuurslid voetbalzaken, actief deel uitmaken van de Technische Commissie. Dennis heeft recent aangegeven zich, bij de ledenvergadering in november, opnieuw herkiesbaar te stellen als bestuurslid voetbalzaken. Dit voor een termijn van drie jaar. Ook de overige TC leden hebben uitgesproken de intentie te hebben zich de komende jaren actief te blijven inzetten binnen de Technische Commissie. Hiermee blijft de kwaliteit en continuïteit gewaarborgd.

Nieuwe seizoen
Momenteel is de Technische Commissie al volop bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen en de invulling van trainers. De komende periode zal hierover meer bekend worden. Een belangrijk speerpunt zal de opleiding en begeleiding van keepers zijn. Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om hiervoor een nieuw plan op te zetten. Verder zal er binnen het jeugdvoetbal extra worden geïnvesteerd in het opleiden van trainers. Twee trainers zullen de opleiding UEFA-C gaan volgen en circa 10 trainers hebben de intentie om de opleiding Pupillentrainer bij de KNVB te gaan volgen.

De gezamenlijke ambitie is om het opleidingsniveau van jeugdspelers bij v.v. Hellendoorn omhoog te krijgen. Daarbij dient het eerder ontwikkelde voetbalplan als leidraad. Het is belangrijk dat elk individu, op zijn/haar eigen niveau, de mogelijkheid krijgt om in zijn/haar team het hoogst haalbare te presteren. Al met al dus mooie ontwikkelingen binnen v.v. Hellendoorn.


Technische Commissie v.v. Hellendoorn 
1588233990377.jpg

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!