Visie en missie - v.v. Hellendoorn

Visie en missie

Visie en missie

Visie v.v. Hellendoorn

Wij zijn een voetbalvereniging die elke persoon de mogelijkheid biedt om in zijn/haar team het hoogst haalbare te presteren. Dit willen we samen doen. We vragen ieder lid een (actieve) bijdrage te leveren. Met respect voor de Hellendoornse cultuur, waar waarden als openheid, gedrevenheid, plezier en onderlinge verstandhouding hand in hand gaan.

Missie v.v. Hellendoorn

Onvoorwaardelijk, vriendschappelijk, als Heldersen, gedreven presteren.


Het doel van ons jeugdbeleid

  • Plezier:        Plezier in het spel en de training is belangrijk.
  • Opleiding:   Jeugdspelers krijgen de kans zich te ontwikkelen. Het belang van iedereen persoonlijk is even belangrijk als
                        gezamenlijk presteren.
  • Niveau:        V.v. Hellendoorn probeert op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen, zonder dat dit ten koste gaat van
                         voetballers met minder talent.
  • Uitstraling:  Leden en publiek voelen zich welkom bij de club.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!