Lid worden - v.v. Hellendoorn

Lid worden

Lid worden

Leuk dat je lid wilt worden van onze mooie vereniging! Nadat je dit formulier volledig hebt ingevuld en hebt ingestuurd zal onze ledenadministratie je aanmelding verder in behandeling nemen.


  • Aanmelden kan alleen via het digitale inschrijfformulier (zie, na doorscrolllen op deze pagina)
  • Het wijzigen van een lidmaatschap kan via bovenstaande mail gericht aan de ledenadministratie
  •  Inning van contributie en kleedgeld gebeurt maandelijks (rond de 25e van de maand)
  • Voor contributie geldt dat ieder 4e lid en meer van één huisgezin, nog thuiswonend, gratis lid is
  • Voor het kleedgeld geldt een staffelkorting bij meerdere niet verdienende personen uit één gezin: 3e lid 50%; 4e lid (en volgenden) 75% korting.
  • Uitgangspunt bij het vaststellen en het innen van de contributie is de leeftijdscategorie waarin een lid gezien zijn/haar geboortejaar normaliter zou spelen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt wat betreft dispensatiespelers.

Procedure indelen nieuwe leden

De contributiebedragen zijn :

Instroom                                 €7,50

JO9 en JO11                           €10,00

JO13 en JO15                        €11,50

JO17 en JO19                        €13,50

Senioren                                 € 21,00

Rustend lid                             € 8,00

Recreant/Trainend                €11,50

35+                                         €14,50

Inschrijvingen leden

Naam + achternaam


indien van toepassing bijvoorbeeld: het telefoonnummer van een 2e ouder of een 06 nummer.

indien van toepassing

Ik wil me aanmelden als:

Ik begrijp dat we samen de vereniging zijn en dat wij, en onze kinderen, kunnen sporten dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Daarom wil ik (willen wij als ouders) graag ons steentje bijdragen als vrijwilliger. v.v. Hellendoorn kan ons daarvoor benaderen.

Geef hier bijvoorbeeld aan hoeveel gezinsleden al lid zijn bij v.v. Hellendoorn en of je al eerder lid bent geweest.

Het rekeningnummer (IBAN) wordt gevraagd i.vm. afschrijving van de maandelijkse contributie

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan v.v. Hellendoorn, de verschuldigde contributie en kleedgeld, zoals die door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld,  


van bovengenoemde IBAN af te schrijven en gaat akkoord met het feit dat de Technische Commissie van v.v. Hellendoorn van spelers voetbaltechnische gegevens verzamelt en registreert. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de Technische Commissie van v.v. Hellendoorn.
* = verplicht

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!