Ledenadministratie - v.v. Hellendoorn

Ledenadministratie

Ledenadministratie

Jaarlijks mogen we binnen v.v. Hellendoorn vele nieuwe leden verwelkomen. Om de hele procedure met betrekking tot de ontvangst van nieuwe leden, het laten mee trainen en indelen in een team verder te optimaliseren hebben wij de volgende richtlijnen opgesteld: 

Iedereen is welkom bij v.v. Hellendoorn……. 
                                                                                                                                                                  
Inschrijfformulier jeugd: Klik hier                                                        
Inschrijfformulier senioren: Klik hier

  * Via het e-mailadres is het mogelijk om je af te melden of adreswijzigingen door te voeren;  

   * Aanmelden kan alleen schriftelijk, dus NIET per E-mail

   * Inning van contributie en kleedgeld gebeurt maandelijks (rond de 25e van de maand)

   * Voor contributie geldt dat ieder 4e lid en meer van één huisgezin, nog thuiswonend, gratis lid is

   * Voor het kleedgeld geldt een staffelkorting bij meerdere niet verdienende personen uit één gezin: 3e lid 50%; 4e lid (en volgenden) 75% korting.

   *   Uitgangspunt bij het vaststellen en het innen van de contributie is de leeftijdscategorie waarin een lid gezien zijn/haar geboortejaar normaliter zou spelen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt wat betreft dispensatiespelers.
Nieuwe leden kunnen gedurende het hele seizoen lid worden van v.v. Hellendoorn. Zodra het lidmaatschap is afgesloten kan worden mee getraind met één van de teams van v.v. Hellendoorn. 



Bij v.v. Hellendoorn vindt er twee keer per jaar een selectieprocedure plaats. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de samenstelling van de teams. De eerste keer is in de zomerperiode na afloop van de voorjaarscompetitie en de tweede keer vindt deze plaats in de winterperiode na afloop van de najaarscompetitie. In de zomerstop worden nieuwe teams gevormd doordat jeugdspelers over gaan naar een hogere leeftijdscategorie. Tijdens de beoordeling in de winterstop wordt er gekeken naar het aantal spelers per team en of iedereen nog op het juiste niveau voetbalt. 

Wanneer zich er in de periode vanaf 1 juli tot 1 januari nieuwe leden aanmelden, wordt per situatie bekeken of naast het trainen ook de mogelijkheid aanwezig is om, na ontvangst van de spelerspas, direct wedstrijden te voetballen. 

Met name binnen de jeugdafdeling is dit grotendeels afhankelijk van de aantallen per lichting en per team. De aantallen per team moeten namelijk niet te groot worden. Dit komt het niveau en plezier niet ten goede. Wanneer de aantallen te groot worden, dan trainen de nieuwe leden in eerste instantie mee om vervolgens in de winterstop definitief te worden ingedeeld in een team. 

Voor nieuwe leden die zich aanmelden in de periode tussen 1 januari en 1 juli hanteren we dezelfde werkwijze. Deze nieuwe leden worden uiterlijk in de zomerstop definitief ingedeeld in een team. Aanmeldingen, afmeldingen en het doorgeven van wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie van v.v. Hellendoorn, via:

Wilmien Hopster 
Ninaberlaan 30a
7447AD Hellendoorn 
0548-656744

ledenadministratie@vvhellendoorn.nl

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!