Blessureprotocol
 

Beleid bij blessure of fysiotherapeutische behandeling:

1. Speler meldt zich na het ontstaan van een blessure dezelfde dag of een dag later bij Ernand Scholten over de aard van de blessure. Blessure op zaterdag, dinsdag melden bij Ernand Scholten

2. Persoonlijk of telefonisch wordt er afspraak gemaakt over tijdstip m.b.t. punt 3.

3. Medische staf inventariseert ernst blessure in overleg met speler zal behandelplan worden opgesteld.

4. Er kan gestart worden met behandeling op de club, massage/tapen etc. of,

5. Bij ernstige blessure kan na inventarisatie op de club worden besloten om de persoon in fysiotherapeutische behandeling te nemen. Dit kan bij Rob Alferink, fysiotherapie ZorgSaam Nijverdal of er volgt een doorverwijzing naar huisarts.

6. Bij minder ernstige gevallen kan geheel of gedeeltelijk aan de groepstraining deelgenomen worden of in samenspraak met Rob Alferink worden besloten om persoon te laten starten in de hersteltraining op dinsdagavond.

7. Afspraken op de club gebeuren in wezen vóór de trainingen op dinsdag en donderdag door Ernand Scholten. Echter wanneer een speler op de maandag of woensdag traint dan gelieve na 20.00 uur komen, de spelers die dinsdag of donderdag trainen hebben dan voorrang.


Beleid hervatting ná een blessure:

1. Bij kortdurende blessures (≤ 3 weken)

Betreffende speler is wedstrijdfit als hij tenminste 1 volledige groepstraining heeft meegedaan zonder noemenswaardige klachten tijdens of na training.

2. Bij middellange blessures (≥ 3 en ≤6 weken)

Betreffende speler is wedstrijdfit als hij tenminste 3 volledige groepstrainingen heeft meegedaan zonder noemenswaardige klachten tijdens of na de training. Soms zijn deze groepstrainingen door hersteltrainingen voorafgegaan.

3. Bij langdurige blessures (≥ 6 weken)

Betreffende speler is wedstrijdfit als hij tenminste 3 volledige groepstrainingen heeft meegedaan zonder noemenswaardige klachten tijdens of na de training. Altijd zijn deze groepstrainingen door hersteltrainingen vooraf gegaan.


Aandachtspunten betreffende bovenstaande:

1. Bovenstaande protocol dient door trainers en medische staf nageleefd te worden.

Verzorger en hersteltrainer bepalen of iemand wel of niet aan een groepstraining kan

deelnemen met of na een blessure. In principe kan ervan uitgegaan wordt dat als een volledige groepstraining zonder klachten is gevolgd de persoon in kwestie fit is. Trainers bepalen dan of en waar een speler wordt ingezet. Verzorger en hersteltrainer kunnen hierbij advies geven.

2. Het doel van wedstrijden hervatten dient altijd het belang van de individuele speler die na zijn blessure op zijn minst op zijn oude voetbalniveau moet komen. Het belang voor de elftallen en de club volgt dan vanzelf.

3. Het team Onder 21 is een goed middel om wedstrijden te hervatten na een blessure en/of

wedstrijdritme op te doen. Spelers die dit betreffen krijgen voorrang om hieraan deel te nemen. Trainers melden deze spelers aan bij de verantwoordelijke trainer van dit team.

4. Hersteltraining wordt altijd in overleg met medische staf gestart en beëindigd. Trainers kunnen niet rechtstreeks naar hersteltraining verwijzen. Hersteltraining is in principe voor iedereen toegankelijk, mocht de groep te groot worden dan krijgen selectie teams 1, 2, A1, Dames 1 voorrang.

Tijden Hersteltraining:

Voordat de 1e selectie traint; dinsdag 19.00-20.00

Onder leiding van Rob Alferink en Rick Boonman