Vrijwilligerscommissie
 

Vrijwilligers aanmelden
VV Hellendoorn is een bruisende voetbalvereniging waarbij inzet, sportiviteit en spelplezier centraal staan. Dit jaar bestaan we 10 jaar!
Met ruim 900 leden zijn wij nog steeds een groeiende vereniging waar altijd wel iets te doen is. Naast de trainingen en de wedstrijden, die natuurlijk centraal staan, worden er door het jaar heen ook nog veel andere activiteiten georganiseerd. Een andere ontwikkeling waar we mee te maken krijgen is dat er vanuit de overheid steeds meer werk en verantwoordelijkheid bij de vereniging wordt neergelegd, bijvoorbeeld voor het onderhoud van het sportpark.
Dit alles is natuurlijk niet mogelijk zonder de hulp van veel vrijwilligers.

Enkele jaren geleden is  de VV Hellendoorn Academy gestart met als doel het vrijwilligersbeleid vorm te geven. De start is toen goed  gelukt maar uiteindelijk niet van de grond gekomen en geparkeerd. De gedachten achter de Academy zijn er nog steeds gebleven en met die gedachten en ideeën willen wij nu samen met u/jullie verder.

Gelukkig zijn er binnen onze vereniging al veel mensen die zich belangeloos inzetten, maar er is extra hulp welkom en noodzakelijk om de wedstrijden en de verschillende activiteiten te kunnen blijven organiseren en op die manier de vereniging draaiende te houden.

Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan onze gezellige en bruisende vereniging. Dat kan op veel verschillende manieren.

De ouders en leden  die geen persoonlijke brief ontvangen en zich graag als vrijwilliger aan willen melden kunnen de brief hier downloaden .U kunt het ingevulde formulier deponeren in de brievenbus bij de kantine.

Op deze manier hopen wij weer nieuwe en enthousiaste vrijwilligers te mogen begroeten bij VV Hellendoorn.

VV Hellendoorn is een club van en voor de leden. Dit betekent:  zonder vrijwilliger bestaat er geen VV Hellendoorn. De afgelopen 10 jaar is dat goed verlopen, laten we dat de komende 10 jaar nog beter doen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Commissieleden:  
Rini Raamsteeboers (contact ouders, leden en commissies)
Annet Meenhuis (contact ouders, leden en commissies)
Helma Dommerholt (Administratie en beheer databank)