ABC-commissie
 
AccomodatieBeheersCommissie , kortweg ABC.

De ABC heeft een adviserende en een uitvoerende taak voor het beheer van de gebouwen van v.v. Hellendoorn op Sportpark de Voordam.                                                            De gebouwen zijn:  kantine, kelder, kleedkamers, tribune, opslagcontainer. De inventarissen van de kantine en de keuken vallen buiten de ABC.                                                                                                                                
Adviezen worden gegeven aan het hoofdbestuur oa. over budgetten voor (toekomstig) onderhoud,  wet- en regelgeving en voorschriften.
De uitvoerende taak van de ABC bestaat uit  dagelijks en jaarlijks onderhoud, gebouwaanpassingen, verbouwingen, beheer sleutellijsten ed.

Leden van de ABC zijn:  
Johan Geuzendam, Jan Golstein, Gerard  Hegeman, Gerard ter Horst en Alfons Legtenberg.  Adviserend lid zijn:  Jan Schipper en Jan Tijhuis.
De ABC staat open voor  ideeën, opmerkingen,  ed. van alle leden van v.v. Hellendoorn .